Bez nade


U  jednom danu

kad se spremala 

za novi let,

srušio joj se svet,

slomili su joj krila,

razbili na hiljadu delova,

pretvorili u prah…

Izbačena iz gnezda

u gnezdu je bila,

bolesna od tuge

tugom  drage zarazila…

Zgrčena krila čuvala,

ne rastu nova,

krvavim krilima grlila

draga bića…

Nije htela da i njih

bole njene rane,

a bolele su ih

i još ih bole…

Nemoguće je

da se sreća glumi,

kada te raznesu

teško da se sakupiš…

Samo jakima

zarastu rane,

Samo jaki

opstaju sami,

a slaba je,

bez nade

da može da ojača,

da se oporavi…

Možda nikada nisu znali


Postoje ljudi

koji nikada ne kažu izvini,

stalno su mrzovoljni,

na ceo svet su kivni.

Očekuju  da se ceo svet

samo oko njih vrti,

ne daju drugom pravo

da drugačije misli.

Šta je to poštovanje

kao da su zaboravili

ili možda nikada

oni to nisu ni znali.

Postoje ljudi

koji nikada ne kažu izvini,

stalno su mrzovoljni,

na ceo svet su kivni.