Čuvaj se


Ja samo mogu kišobran da ti dam,

ali ga moraš otvoriti sam.

 

Ne postoji kišobran

koji se ne nosi,

a koji se uvek

iznad nas stvori

i sam otvori

baš kada treba

da nas zaštiti

od kiše i snega.

Ne postoji takav kišobran…

 

Ja samo mogu kišobran da ti dam,

a ti treba da ga otvoriš sam…

Trebalo bi da znaš


Tebi se nešto dogodilo

kad za najbliže reči podrške nemaš,

tebe je neko povredio

pa ko je najvažniji ti ne znaš,

ali to nije opravdanje

za to što nikada ne gledaš

kakvo je njihovo stanje

 i za svoje najrođenije vreme nemaš.

 Prestani svima da govoriš

da te boli što je ovako,

a da nije tvoja krivica,

jer ni tebi nije lako.

Trebalo bi da znaš,

da je između vas iskopan duboki jaz

i da oni bez glasa još pate

što ni za šta tebi ne mogu da se obrate.