Trebalo bi da znaš


Tebi se nešto dogodilo

kad za najbliže reči podrške nemaš,

tebe je neko povredio

pa ko je najvažniji ti ne znaš,

ali to nije opravdanje

za to što nikada ne gledaš

kakvo je njihovo stanje

 i za svoje najrođenije vreme nemaš.

 Prestani svima da govoriš

da te boli što je ovako,

a da nije tvoja krivica,

jer ni tebi nije lako.

Trebalo bi da znaš,

da je između vas iskopan duboki jaz

i da oni bez glasa još pate

što ni za šta tebi ne mogu da se obrate.